Beiratkozás 2019-2020. tanévre (Böhönye)

Iskolánk körzethatárai:

Böhönye, Nagyszakácsi, Nemeskisfalud, Szenyér, és Tapsony.

Beiratkozás az 1. évfolyamra

a 2019-2020. tanévre 

Kormányhivatal felhívásában az általános iskolai beiratkozás időpontját a következőképpen határozza meg:

2019. április 11-én, csütörtökön  8-18 óráig,

2019. április 12-én, pénteken 8-17 óráig.

Újdonság!

Kedves leendő elsős gyermekek szülei! 

Az idei évtől lehetőségük van elektronikus, 

E-ÜGYINTÉZÉS 

(Iskolai beiratkozás az e- felületen keresztül)

formájában is jelentkezni az általános iskola 1. osztályába. 

Emellett természetesen a hagyományos papír alapú beiratkozás is lehetséges.

A beiratkozás napján-függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja- minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok valamennyi tanuló esetében:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (2. számú melléklet)
  • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (1. számú melléklet)
  • Az állampolgárság megállapításához, valamint a pontos névhasználathoz, kérjük, hozzák el a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is! 

hit- és erkölcstan oktatás választására vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor kell megtennie a szülőknek.

A beiratkozáshoz szükséges kitöltendő nyomtatványok letölthetők iskolánk honlapján, vagy átvehetők a böhönyei óvodában.

A beiratkozás előtt keressék fel az illetékes Okmányirodát, ahol térítésmentesen kiállítják gyermekük diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlapot. Ezt is hozzák magukkal (csak annak a gyermeknek kell, aki ténylegesen megkezdi iskolai tanulmányait a 2019/2020-as tanévben)!

A jelentkezést követően az intézményvezető 2019. április 30-ig megküldi az érintett szülőknek a felvételről vagy elutasításról szóló határozatot.

Mellékletek:

NYILATKOZAT életvitelszerű ott lakásról

NYILATKOZAT A GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉRŐL

NYILATKOZAT, Hit- és Erkölcstan

Információk az Elektronikus ügyintézéshez