Tanáraink – Somogyfajsz

Tanáraink

Név Beosztás Tanított tárgyak
Beke Gyöngyi Tanító magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, technika és életvitel, rajz, ének 2-4 osztály
Nagy Józsefné Tanító magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, rajz, technika 1-3. osztály
vizuális kultúra 1-3 osztály
rajz 5. osztály
hon- és népismeret 5. osztály
Szarka Márta Mária Tanító testnevelés 1-3., 2-4. osztály
ének 1-3. osztály
angol 4., 5., 6., 7., 8. osztály
technika 6. osztály
Csővári Nikolett Tanító Napközi 1-3. osztály
Szabóné Gáspár Katalin Tanár matematika 5., 6., 7., 8. osztály
osztályfőnöki 8. osztály
Kresztyankóné Fellai Anikó Tanár informatika 5., 6., 7., 8. osztály
természetismeret 5., 6. osztály
földrajz 7., 8. osztály
rajz ., 6., 7., 8. osztály
osztályfőnöki 5. osztály
Fiasné Pintér Laura Tanár SNI fejlesztés, napközi
Francsics Nikoletta Tanár testnevelés 5., 6., 7., 8. osztály
osztályfőnöki 7. osztály
Kakukk Zsanett Tanár magyar nyelv és irodalom 5., 6., 8. osztály
osztályfőnök 6. osztály, SNI fejlesztés
Orosházi Ibolya Tanár kémia 7., 8. osztály, biológia 7., 8. osztály
Huszár Hajnalka Tanár történelem 5., 6., 7., 8. osztály
Sall Éva Tanár napközi 2-4. osztály
erkölcstan 1., 2., 5., 7., 8. osztály
Vas Ernő Tanár magyar nyelv és irodalom 7., 8. osztály
Nagy Endre Vemdel Tanár Óraadó, heti 5 órában ének 5., 6., 7., 8. osztály
Borbély László Péterné Tanár Óraadó, heti 3 órában fizika 7., 8. osztály
Zsámbok István Tanító Óraadó heti 10 órában német 6., 7., 8. osztály

Technikai dolgozók

1. Gallyas Sándor Imre
2. Horváth Dalma