Fenntarthatóság

20160427_110304

 

Mi is a fenntartható fejlődés? Egy mondatban talán így foglalható össze: „Kezünkben tartjuk a jövőt, mi együtt, és nekünk kell biztosítanunk azt, hogy unokáink ne kérdezzék meg, miért nem cselekedtünk helyesen, és hogy ne kelljen a következményeket elszenvedniük” (Ban Ki-moon, ENSZ főtitkár, 2007)

Már 1987-ben a Környezet és Fejlődés Világbizottság (WCED) úgy határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát, mint „olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket“ (Hauff, 1987, 43)

S miért fontos ezt az elvet behozni gyakorlatként is az iskolánkba? Mert az oktatás a változás motorja. “A fenntartható fejlődésre nevelés előnyei iskolák és közösségek együttműködésében sokrétűek és szerteágazók. A közösség és az iskolák bármilyen szintű javulása az életminőség javulásához vezet, és csakis kollektív erőfeszítések árán valósulhat meg. Ide tartozik a környezet- vagy természetvédelmen túl a szolidaritás az ökológiai rendszerekhez való illeszkedés vagy a demokrácia fejlesztése.

A tisztelet, a felelősség, az egyenlőség, a részvétel, az élethez való jog, és a saját helyi környezet kreatív, alkotó és különösen pedig fenntartható módon való alakításának joga minden együttműködés alapértékei között szerepelnek. Az együttműködés tehát ezen értékek támogatása, amely tehát a közösség és az iskola fejlődéséhez is hozzájárul.” (Aravella Zachariou)

Alapelveink közé tartozik az újrahasznosítás, szemét mennyiségének csökkentése, ökológiai lábnyomunk minimalizálása. Tanulóinkat takarékosságra, a környezet védelmére, a megfontolt gazdálkodásra, spórolásra, energia felhasználásnak csökkentésére való nevelés.