Bemutatkozás

A böhönyei Festetics Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 1998 – óta viseli a Festetics Pál nevet. Az iskolaalapító gróf nevét, akinek leszármazottai a mai napig élnek Svájcban és Olaszországban. Jelenleg is támogatják iskolánk alapítványát.

IMG_01600

Intézményünk a közoktatásnak egy olyan mikrotérséget összefogó és a Marcali kistérségben működő bázisa, amely mindenkor szerepet vállal a közoktatás új feladataiból, alkalmazta és alkalmazza az új módszereket. A közoktatási minőségfejlesztési modellek közül a Comenius II. modellt építettük ki. Partnerközpontú működés kialakítása volt a célunk mind az iskolában, mind az óvodai nevelésben.
2000-ben iskolánk alapfokú művészeti képzést indított: először zeneművészet ágon és képzőművészet ágon, majd bővítettük művészeti képzésünk palettáját, a táncművészeti ággal, néptánc és társastánc tanszakokkal.

IMG_01640

2005-ben a minősítő eljárás során „kiváló” minősítést szereztünk.

Az iskolaegység a két 8 évfolyamos általános iskolát és az alapfokú művészeti iskolát foglalja magában. 315 fő a böhönyei gesztor iskolában és 90 fő a somogyfajszi tagiskolában.

Az intézmény székhelye Böhönye, Fő u. 2. szám, telephely Somogyfajsz Kastélykert 2.

2013. január 1-jén a Klebersberg Intézményfenntartó Központ vette át az önkormányzattól az intézmény fenntartását. Az óvoda maradt az önkormányzat fenntartása alatt. Így a böhönyei iskola neve Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevet kapta, pedig a böhönyei óvoda a Gézengúz óvoda nevet választotta.

Intézményünknek jelenleg 49 fő dolgozója van, közülük 34 fő pedagógus, 6 fő óraadó pedagógus, 9 fő oktatási-nevelési munkát segítő dolgozó.

Ez az áttekintés intézményünkről korántsem teljes, de jól mutatja, hogy koncentrál az új szakmai elvárásoknak megfelelő innovatív munkára intézményünkben. Pedagógusaink az átlagnál nyitottabbak, befogadóak a szakmai innovációt illetően. Ennél fogva több továbbképzésen vesznek részt. Ennek eredményeként felkészültebbek, és módszertanunk az átlagosnál nagyobb kínálatot tartalmaz.